تبلیغات
مطالب اینترنتی

تست روانشناسی خودافشایی؛‌ چقدر خود واقعی‌تان را بروز می‌دهید؟

نویسنده : نویسنده پنجشنبه 19 مهر 1397 10:45 ب.ظ  •   


تست روانشناسی خود واقعی یا خودافشایی میزان تمایل‌ شما به ابراز و افشای خودتان نزد دیگران را نشان می‌دهد. شما در طول زندگی‌تان احساسات متغیری نسبت به ابراز احساسات خود و نشان دادن خود واقعی‌تان به دیگران دارید و این مساله در نحوه برخورد دیگران با شما به شدت موثر است. بنابراین اگر در این امر زیاده‌روی می‌کنید یا کم می‌گذارید باید متوجه شوید.

خودافشایی + تست شناخت خود واقعی


ستاره |
سرویس روانشناسی –
بررسی‌های دکتر سیدنی جورارد در دانشگاه فلوریدا نشان داد که خودافشایی نه تنها در نزدیک کردن اشخاص به یکدیگر نقش دارد، بلکه سبب می‌شود شنوندگان هم خودافشایی کنند و این‌گونه است که اعتماد متقابلی ایجاد می‌شود. اما تعریف دقیق خودافشایی چیست؟ چرا اعتماد کردن مهم است؟ و شما چقدر خودافشایی می‌کنید تا دیگران خود واقعی‌تان را بشناسند؟

خودافشایی

خودافشایی به معنای نشان دادن خود واقعی به دیگران و ابراز احساسات است. اگر شما به دیگران اعتماد بسیاری داشته باشید احساسات‌تان را هم زودتر به آن‌ها نشان می‌دهید. با این حال این برداشت نادرستی است اگر تصور کنیم می‌توانیم ۱۰۰درصد احساسات خود را ابراز کنیم. حتی در تحلیل روانی که از بیماران خواسته می‌شود همه احساسات خود را بیان کنند، بازهم مقاومت وجود دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی روانشناسان پیرو مکتب فروید، نشان می‌دهد که روان‌درمانگر ساکت مانع پیشرفت و درک واقعیت‌ها می‌شود.
اهمیت اعتماد کردن به دیگران طی زندگی و نقش اعتماد در شکل گیری احساسات دیگر

تست شناخت خود واقعی

در این تست مشخص می‌شود که شما تا چه حد خود واقعی‌تان را به مردم می‌شناسانید: آیا به نزدیک‌ترین اشخاص به خود نشان می‌دهید که به واقع کی هستید؟ و یا برخلاف آنچه هستید وانمود می‌کنید؟ کدام یک از احساسات یا عقاید زیر را آشکار می‌کنید؟

۱- ویژگی شخصیتی بادوامی که آن را نقطه ضعف می‌دانید، چیزی مانند گرایش به حسادت و سمج بودن.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)

۲- تعصباتی که نسبت به بعضی از انواع اشخاص دارید (اشخاصی با مذهب متفاوت، نژاد متفاوت یا زمینه اجتماعی متفاوت).
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- اندکی درباره‌اش حرف می‌زنم، به شرط آنکه احساس کنم تا حدی با نظراتم موافقت می‌شود. (۲ امتیاز)
ج- تا حد زیادی در موردش صحبت می‌کنم. (۳ امتیاز)
د- آشکارا درباره‌اش حرف می‌زنم من از عقایدم شرمنده نیستم. (۴ امتیاز)

۳- جزییات زندگی عاشقانه، لطیفه گویی درباره روابط جنسی و شریک زندگی‌تان.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن موضوع اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۴- کار‌هایی کرده‌اید و از آن شرمنده‌اید یا درباره‌اش احساس گناه می‌کنید. چیز‌هایی مانند دروغ گفتن، تقلب کردن، جرم کوچکی مانند بلند کردن شیئی از فروشگاه.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. من گذشته‌ام را پنهان نمی‌کنم. (۴ امتیاز)

۵- آنچه خونتان را به جوش می‌آورد.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)

۶- اینکه درباره وضع ظاهر خود چه احساسی دارید.
الف- آن را افشا نمی‌کنم. ممکن است خجالت بکشم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۷- چیز‌هایی که از آن می‌ترسید، حتی ترس‌های غیر منطقی.
الف- آن را افشا نمی‌کنم. از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۸- استعدادها، دستاورد‌ها و تعریف‌هایی که از شما شده است.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۹- تمایلاتی که می‌ترسید اگر درباره‌اش حرف بزنید، از دستتان خارج شود. موضوعاتی از قبیل: قمار کردن، روابط جنسی یا خشم.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، نگران آن هستم که دیگران درموردم چه فکری می‌کنند. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۱۰- آنچه آن را معلولیت شخصی به حساب می‌آورید، مانند عدم موفقیت در ورزش یا ناتوانی در آموختن ریاضی.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

خودافشایی

تفسیر نتایج تست شناخت خود واقعی

امتیاز نتیجه
امتیاز ۱۰ تا ۱۷ شما شخص بسته‌ای هستید. احتمالا از سطح صمیمتی که با دیگران دارید راضی هستید. اما به نظر می‌رسد که اگر احساسات خود را در میان بگذارید به سود خود کار کرده‌اید.
امتیاز ۱۸ تا ۲۸ در جریان خودافشایی آدم متوسطی هستید و تعادل خوبی میان خود خصوصی و خود ظاهری‌تان ایجاد نموده‌اید.
امتیاز ۲۹ تا ۴۰ شما بسیار باز و گشوده هستید، اما مراقب باشید. گاهی همه چیز را گفتن به معنای نداشتن احساس امنیت خاطر است؛ و یا ممکن است بخواهید بیش از اندازه مورد قبول دیگران واقع شوید. اگر دیگران به شما واکنش ناخوشایندی نشان می‌دهند، دلیلش ممکن است این باشد که شما بیش از حدی که آن‌ها می‌خواهند خودافشایی می‌کنید.

همانطور که می‌بینید در این تست داشتن نمره متوسط بهتر است و خودافشایی بیش از اندازه و خودافشایی کمتر از اندازه هیچ کدام درست و مفید نیستند. واقعیتی که وجود دارد این است که همه ما باید تا حدی خودافشایی داشته باشیم تا با دیگران پیوند درستی ایجاد کنیم. اینکه به طور مداوم خود واقعی‌مان را پنهان کنیم، می‌تواند روی روابط ما تاثیر منفی بگذارد.

خودافشایی بیش از حد هم می‌تواند زیانبار باشد. خودافشایی باید در حد متوسط باشد.

اهمیت اعتماد کردن

اریک اریکسون، روان تحلیل‌گر، یاد گرفتن اعتماد کردن را یکی از نخستین تعارض‌های انسانی می‌داند و معتقد است از همان کودکی اعتماد کردن یا اعتماد نکردن را می‌آموزیم و وقتی به دوران بلوغ نزدیک می‌شویم، تعارضات ناشی از ناتوانی در اعتماد کردن می‌تواند بر روی مسائلی چون صمیمیت جسمانی و عاشق شدن ما تاثیر بگذارد. همچنین این قضیه بتعث می‌شود که ما فردی گشوده باشیم یا همیشه سعی کنیم، دریچه‌های وجودمان را به روی دیگران بسته نگه داریم.
با این وجود، در جامعه به سرعت در حال تحول ما، خودافشایی همیشه کار ساده‌ای نیست، اما مخاطره‌ای است که باید از سربگذرانیم تا روابط میان‌شخصی درست‌ و سلامت روان بیشتری داشته باشیم.

تست شناخت خود واقعی، نشان دادن خود واقعی، بیرون آمدن از پیله تنهایی درون

شما چقدر خودافشایی می‌کنید و خود واقعی‌تان را در معرض نمایش می‌گذارید؟ آیا نسبت به این کار حس خوبی دارید؟ روابط‌تان با دیگران چگونه است؟ می‌توانید دیدگاه خود را از طریق بخش “ارسال نظر” با ما در میان بگذارید.لینک منبعآخرین ویرایش: - -

اصلی‌ترین علایم کمبود اهن بدن

نویسنده : نویسنده پنجشنبه 11 مرداد 1397 02:47 ق.ظ  •   


به گزارش بلاغ،به گزارش مشرق، آیا می‌دانید که در جهان ۲ میلیارد نفر یعنی در حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت آن ، به کم خونی ناشی از فقر آهن مبتلا هستند ؟ آهن نقش بسیار حیاتی در بیشتر عملکردهای بدن مانند حمل اکسیژن به تمامی سلول‌های بدن دارد. به علاوه آهن به حفظ سلامت پوست ، مو و ناخن‌ها نیز کمک می‌کند.

آهن بخش مهمی از پروتئین هموگلوبین را تشکیل داده که در حمل اکسیژن از ریه به سایر بخش‌های بدن حیاتی و ضروری است.

زنان، به خصوص در طول سال‌های باروری ، بالاترین خطر ابتلا به کمبود آهن به دلیل از دست دادن خون در دوران قاعدگی را دارند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها پیشنهاد می‌کنند که روزانه ۱۸ میلی گرم آهن برای زنان ۱۹ تا ۵۰ ساله و ۸ میلی گرم در روز برای مردان باید مصرف شود.

شما می‌توانید آهن را از دو منبع متفاوت بدست آورید: گیاهان و حیوانات. منابع مبتنی بر حیوانات حاوی آهن “هم” بوده و منایع گیاهی دارای آهن “غیر هم” هستند. با اینکه آهن هم می‌تواند به آسانی توسط خون جذب گردد اما برخی از مطالعات انجام شده ، ارتباطی بین آهن هم و ابتلا به بیماری عروق کرونری قلبی را پیدا کرده‌اند.

منابع مبتنی بر گیاهان شامل غلات غنی شده ، لوبیای سفید ، شکلات تلخ ، عدس ، اسفناج ، سویا و نخود است.

از آنجایی که بیشتر افراد دارای کمبود آهن هستند شما باید به دنبال رفع و پیشگیری از آن باشید.در زیر ۵ نشانه‌ی کمبود آهن را ذکر می‌کنیم:

شما به طور مداوم احساس خستگی می‌کنید

در حالی که خستگی می‌تواند نشانه‌ی بیماری‌های مختلف در بدن باشد ،اما بهتر است در اینگونه موارد سطح آهن خود را بررسی کنید. بر اساس یافته‌های موسسه‌ی ملی خون، ریه و قلب ، خستگی شایع‌ترین علامت کمبود آهن است و به این خاطر رخ می‌دهد که بدن نمی‌تواند اکسیژن را به خون حمل کند.

اگر شما در خون خود اکسیژن کافی نداشته باشید خیلی زود خسته خواهید شد.علاوه بر این ، سلول‌های قرمز خون در بدن ممکن است هموگلوبین کمتری از حد نرمال و طبیعی داشته باشد و همین امر نیز موجب ایجاد خستگی در بدن گردد.

ریزش موی قابل توجه دارید

یکی از نشانه های دیگر کمبود آهن ، ریزش موی سر است. اگرچه ریزش ۱۰۰ عدد تار مو در روز طبیعی است اما از دست دادن قابل توجه آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در بدن باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه پزشکی تگزاس،زمانی که فولیکول‌های مو نتوانند اکسیژن کافی دریافت کنند ، وارد دوره‌ی استراحت می‌شوند و تا زمانی که کم خونی رفع نشود به رشد ادامه نخواهند داد.

اگر متوجه ریزش موی زیاد شدید ، رژیم غذایی خود را تغییر دهید و از غذاهای سرشار از آهن استفاده نمایید. همچنین استفاده از مکمل‌های دارویی به تجویز پزشک نیز می‌تواند موثر باشد.

شما به طور مکرر بیمار می‌شوید

هنگامی که بدن با کمبود مواد مغذی روبرو می‌شود، سیستم ایمنی به طور طبیعی ضعیف‌تر خواهد شد زیرا آنها مواد مورد نیاز برای مبارزه با عفونت‌ها را در اختیار ندارند. دکتر مور معتقد است که سلول‌های قرمز خون به حمل اکسیژن به طحال کمک می‌کنند. طحال یک موقعیت کلیدی برای مبارزه با عفونت‌هاست. اگر بدن آهن کافی در اختیار نداشته باشد ، نمی‌تواند جلوی عفونت‌ها را بگیرد.

همچنین سلول‌های قرمز خون اکسیژن را به غدد لنفاوی حمل می کنند که شامل گلبول‌های سفید مبارزه کننده با عفونت هستند. اگر کمبود آهن دارید ، بدن شما گلبول سفید را به اندازه‌ی کافی تولید نخواهد کرد و همین امر نیز موجب بیمار شدن شما می‌شود.

شما دارای پوست رنگ پریده هستید

اگرچه بیشتر افراد دارای پوستی رنگ پریده هستند و ممکن است بیماری و یا نقصی در بدن نیز نداشته باشند اما رنگ پریدگی در صورت می‌تواند نشانه کمبود آهن باشد.هموگلوبین در خون برای تولید رنگ صورت کمک می‌کند و باعث خوش رنگ شدن آن می‌گردد.

زمانی که سطح هموگلوبین کم باشد رنگ صورت، پریده و کم رنگ خواهد شد. هنگامی که سلول‌های خونی آهن کافی نداشته باشند ، کوچکتر و ضعیف‌تر شده و می‌توانند باعث رنگ پریده شدن صورت گردند. به خصوص اگر پلک پایینی خود را نگاه کنید متوجه این موضوع خواهید شد.

زبان شما متورم است

زمانی که بدن اکسیژن کافی نداشته باشد، ماهیچه ها می‌توانند متورم ودردناک شوند. ممکن است متوجه ایجاد ترک در اطراف دهان و زبان خود شده باشید. تمامی این موارد نشان دهنده‌ی کمبود آهن در بدن است.

به یاد داشته باشید که اگر فکر کردید کمبود آهن دارید ، باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنید. او به شما کمک می‌کند رژیم غذایی خود را اصلاح کنید و از غذاهایی استفاده کنید که سرشار از آهن است. همچنین در صورت لزوم می‌توانید از مکمل‌های دارویی به تجویز پزشک نیز استفاده کنید.لینک منبع

مطلب اصلی‌ترین علایم کمبود اهن بدن در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

حرز امام رضا (ع) برای دفع بلا | رقعه الجبیب دعای امام رضا (ع)

نویسنده : نویسنده سه شنبه 2 مرداد 1397 10:22 ق.ظ  •   


حرز امام رضا (ع) برای دفع بلا | رقعه الجبیب دعای امام رضا (ع)

حرز امام رضا «ع» برای دفع بلا

امام رضا «ع» دعایی دارند برای محفوظ ماندن از بلا و شر که به نام رقعه الجبیب نامیده می‌شود.

با ذکر سند از یاسر خادم ان حضرت «ع» روایت شده که هنگامی امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا «ع» در قصر حمید بن قحطبه منزل گزیدند، لباس های‌ خویش را کنده و به حمید دادند، حمید انها را گرفت و به کنیز خویش داد تا آن ها را بشوید…

تا این که گفت: به حضرت «ع» عرض کردم: فدایت شوم، کنیز رقعه ای «کاغذ نوشته ای» در جیب «گریبان» شما پیدا کرده است، بفرمایید چیست؟

حضرت امام رضا «ع» فرمودند:

این حمید این حرزی است که ما از ان جدا نمیشویم، عرض کردم: کاش مرا نیز نسبت به ان مشرف سازید. حضرت «ع» فرمودند: این حرزی است که هر کس ان را در گریبانش نگاه دارد بلایا از او دفع میشود و حرز و حفاظتی از شر شیطان رانده شده و جور پادشاه برایش است.

رقعه الجبیب دعای امام رضا «ع»

حرز امام رضا (ع) برای دفع بلا | رقعه الجبیب دعای امام رضا (ع)

سپس متن ان حرز را بر حمید املاء فرمودند و ان حرز این است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بِسْمِ اللَّهِ اِنّى اَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیّاً اَوْغَیْرَ تَقِىٍ اَخَذْتُ بِاللَّهِ السَّمیعِ الْبَصیرِ عَلى سَمْعِکَ وَ بَصَرِکَ لا سُلْطانَ لَکَ عَلَىَّ وَ لا عَلى سَمْعى وَلا عَلى بَصَرى وَلاعَلى شَعْرى وَلاعَلى بَشَرى وَلاعَلى لَحْمى وَلا عَلى دَمى وَلا عَلى مُخّى وَلا عَلى عَصَبى وَلا عَلى عِظامى وَلاعَلى مالى وَ لا عَلى ما رَزَقَنى رَبّى سَتَرْتُ بَیْنى وَ بَیْنَکَ بِسِتْرِ النُّبُوَّةِالَّذِى اسْتَتَرَ اَنْبِیآءُ اللَّهِ بِهِ مِنْ سَطَواتِ الْجَبابِرَةِ وَالْفَراعِنَةِ جَبْرَئیلُ عَنْ یَمینى وَ میکائیلُ عَنْ یَسارى وَ اِسْرافیلُ عَنْ وَرآئى وَ مَحَمَّدٌ صَلّىَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَمامى وَاللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَىَّ یَمْنَعُکَ مِنّى وَ یَمْنَعُ الشَّیْطانَ مِنّى اَللَّهُمَّ لا یَغْلِبْ جَهْلُهُ اَناتَکَ اَنْ یَسْتَفِزَّنى وَ یَسْتَخِفَّنى اَللَّهُمَّ اِلَیْکَ الْتَجَاْتُ اَللَّهُمَّ اِلَیْکَ الْتَجَاْتُ اَللَّهُمَّ اِلَیْکَ الْتَجَاْتُ.

به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانى‏اش همیشگى است، به نام خدا، من از تو به خداى رحمن پناه مى‏برم اگر پرهیزگار باشى یا غیر پرهیزگار، بستم به خدا شنواى بینا گوش و دیده‏ات را،

و را تسلّطى بر من نیست و نه‏ بر گوشم و نه بر چشمم و نه بر مویم و نه بر پوستم و نه بر گوشتم و نه بر خونم و نه بر مخم و نه بر عصبم و نه بر استخوانم و نه بر دارایى‏ام و نه بر انچه پروردگارم‏ نصیبم نموده، پوشاندم بین خود و بین تو رابه پوشش نبوّت که پیامبران خود رابه ان پوشاندند،

از حملات گردنکشان‏ و فرعون ها، جبرئیل از جانب راستم و میکائیل از چپم و اسرافیل از پشت سرم، و محمد «سلام خدا بر او و خاندانش» از پیش رویم، خدا آگاه بر من است، تو را از من باز مى‏دارد، شیطان را از من باز مى‏دارد،

خدایا نادانى‏اش بر بردبارى‏ات غلبه نمى‏کند، تا آرامشم را برهم زند و سبکم شمارد، خدایا پناهنده به تو شدم، خدایا پناهنده به تو شدم، خداى پناهنده به تو شدم.

حرز امام رضا (ع) برای دفع بلا | رقعه الجبیب دعای امام رضا (ع)

حرز امام رضا «ع» و حکایت عجایب آن

براى این حرز حكایت عجیبى است كه ان را ابو الصّلت هروى روایت كرده: مولایم على بن موسى الرّضا علیه السّلام روزى در منزلش نشسته بود، فرستاده مأمون بر او وارد شد، و گفت امیر تو را مى طلبد، امام برخاست، و به من گفت:

مأمون دراین وقت مرا نمى طلبد مگر براى كارى سخت، و به خدا نمى تواند به من آسیبى برساند، به خاطر این كلمات، كه از جدّم رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم به من رسیده.

ابو الصّلت گفت: همراه امام نزد مأمون رفتم، چون نظر حضرت به مأمون افتاد، این حرز را تا آخر خواند، وقتى كه حضرت برابر مأمون قرار گرفت، مأمون به جانب ان بزرگوار نگریست و گفت:

اى ابو الحسن دستور داده ام صدهزار درهم به حضرتت بدهند، و هر حاجتى دارى بنویس، چون امام برگشت، مأمون نظر در قفاى امام كرد و گفت: اراده كردم من، و اراده كرده است خدا، و آنچه خدا اراده كرده بهتر بوده.لینک منبع

مطلب حرز امام رضا (ع) برای دفع بلا | رقعه الجبیب دعای امام رضا (ع) در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

آشنایی با مسجد عبودیه در مالزی+تصاویر

نویسنده : نویسنده یکشنبه 6 خرداد 1397 10:41 ب.ظ  •   


مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا است این کشور مساجد معروف
زیادی دارد که معماری های بسیار زیبایی دارند مسجد عبودیه در مالزی
بسیار زیبا است و در سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۷ ساخته شده است این مسجد
گنبد طلایی دارد که از دور می درخشد معماری این مسجد شبیه معماری
مسجد های هندوستان است در ادامه با مسجد عبودیه در مالزی آشنا شوید.

مسجد عبودیه در مالزی

“مسجد عبودیه” واقع در “کوالاکانگسار” در ایالات “پراک” مالزی مسجدی
زیبایی‌است که از دور با گنبد طلایی درخشانش خودنمایی می‌کند.
مسجد عبودیه در مالزی بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۷ میلادی در مالزی ساخته و طی این سال‌ها بارها مرمت شده است.

مسجد عبودیه در مالزی

مسجد عبودیه بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۷ میلادی در مالزی ساخته

معماری بیرونی مسجد عبودیه در مالزی بیشتر شبیه به سبک معماری مسجدهای
هندوستانی است اما وقتی داخل آن می‌شوید تلفیقی زیبا و
شکوهمند از معماری اصیل و سنتی اسلامی آمیخته با ذوق و سلیقه ایرانی را می‌توان به وضوح دید.

مسجد عبودیه در مالزی

عماری این مسجد شبیه معماری مسجد های هندوستان است

بیشتر بدانید: معروفترین مساجد مالزی

مسجد ملی مالزی، کوالالامپور

مسجد عبودیه در مالزی

بنای اولیه این مسجد در سال ۱۹۶۵ ساخته شده است

مسجد ملی مالزی در میان ۵۳ هزار متر مربع باغ جادویی و زیبا و درست در مرکز
شهر قرار گرفته است. بنای اولیه این مسجد در سال ۱۹۶۵ ساخته و بعدها در
سال ۱۹۸۷ بازسازی شد. این مجموعه بیشتر از بتن ساخته شده و یک مناره دارد
و در داخل آن حدود ۱۶ هزار نفر جای می گیرند. امروز این مسجد با کاشی های
سبز و آبی و مناره ای به ارتفاع ۷۳ متر از دور می درخشد و در حیاط آن فوارهای
دوست داشتنی زیادی است که می توانید از دیدن آن ها لذت ببرید.

مساجدی با طراحی مدرن در مالزی

مسجد دولتی پنانگ

ساخت مسجد دولتی پنانگ به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد و از مساجدی با طراحی
مدرن است. این مسجد در واقع توسط معماری برزیلی ساخته شد در حالی که
گنبد پیازی شکل آن کار خلاقانه یک معمار فیلیپینی بود که به خوبی چند فرهنگه
بودن مالزی را نشان می دهد. در این مسجد مدرن حدود ۵ هزار نفر جای می گیرند
اما سالن نمازگزاران فقط به روی مسلمانان باز می شود کسانی که وارد این سالن
آن می شوند لوسترهای باشکوهی را در داخل آن می بینند. این مسجد در بخش
غربی شهر جورج تاون مالزی قرار دارد و در روزهای جمعه معمولا شلوغ تر است.

مسجد ظهیر، شهر الور ستار، ایالت کداح

مسجد عبودیه در مالزی

هر سال در این مسجد مسابقات قرآنی دولتی بین رقبا برگزار می شود.

اگر در مسیر مجمع الجزایر لنکاوی هستید حتما مدتی را توقف کنید و از مسجد ظهیر
که یکی از مهمترین ساختمان های تاریخی شهر است دیدن کنید. گنبدها و مناره های
این مسجد آنقدر جذاب هستند که باعث شده این بنا در لیست ۱۰ مسجد زیبای جهان
قرار بگیرد. از مساجد قدیمی است که ساخت آن به سال ۱۹۱۲ برمی گردد و پیشینه ای
منحصربفرد دارد. ساخت مسجد ظهیر مرهون تلاش های سلطان است و در محلی ساخته
شده است که سربازان جنگی کداح دفن شده اند. هر سال در این مسجد مسابقات قرآنی دولتی بین رقبا برگزار می شود.

مساجد قدیمی در مالزی

مسجد سلطان ابوبکر، ایالت جوهور

مسجد عبودیه در مالزی

مسجد سلطان ابوبکر از مساجد قدیمی است

مسجد سلطان ابوبکر از مساجد قدیمی است که در بین سال های ۱۸۹۲ تا ۱۹۰۰
با نظارت سلطان ابوبکر ساخته شد. ساختمان این مسجد معماری موروها را دارد
و بعضی ها می گویند که مناره های آن شبیه برج ساعت بریتانیا است. این مسجد
بسیار زیباست به خصوص در هنگام شب که بر روی تپه مشرف بر تنگه جوهور به صورت
بنایی چراغانی شده نمایان است. مسجد سلطان ابوبکر ظرفیت دو هزار نفر را دارد.

مسجد پوترا، کوالالامپور

مسجد عبودیه در مالزی

در معماری این مسجد از طرح های ایرانی استفاده شده است

با این که مسجد پوترا در کنار ساختمان سیاسی پردانا پوترا و دریاچه پوتراجایا قرار دارد
ولی هرگز تحت تاثیر جاذبه های معروف اطراف خود نبوده است. این مسجد به عنوان
یکی از زیباترین جاذبه های شهر اداری پوتراجایا در کوالالامپور جایگاه ویژه ای دارد.

در معماری این مسجد از طرح های ایرانی استفاده شده که این الگوگیری را
به خوبی می توانید در گنبد بزرگ صورتی و منحنی های آن را مشاهده کنید.
وقتی در این مسجد قدم می زنید انگار وارد یکی از مساجد خاورمیانه شده اید
با این حال عناصری از معماری سنتی مالزی هم در طراحی آن به کار رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان و الی گشتلینک منبع

مطلب آشنایی با مسجد عبودیه در مالزی+تصاویر در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

وقتی قبر هر روز 5 مرتبه انسان را صدا میزند

نویسنده : نویسنده شنبه 8 اردیبهشت 1397 06:06 ب.ظ  •   حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره قبر و یاد مرگ را در ادامه می خوانید.

فشار قبر

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: قبر در هر روز پنج کلمه را فریاد میزند : 1. اَنا بَیْتُ الْوَحْدَه فَاحْمِلوا اِلیَّ اَنیساً من خانه تنهاییم پس با خود انیس و مونسی به سوی من آورید(تلاوت قرآن) …

به گزارش فرهنگ نیوز، عالم قبر آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت است که هرگز از آن به سمت دنیا بازگشتی نیست. با آغاز مرگ و ورود به قبر، کار دین داری و تکالیف الهی به پایان می رسد. شک و تردید برطرف می شود و ایمان به حقایق آخرت کامل می شود. اما این ایمان دیگر هیچ سودی نخواهد داشت. ایمان زمانی ارزشمند است که ایمان به غیب باشد وقتی همه چیز آشکار شد و انسان بدون اختیار، تسلیم قدرت الهی شد، ایمان دیگر ارزشی ندارد.

چنانچه پیامبر می فرمایند: النَّاسُ نِیَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا (مردم در خوابند هنگامی که مردند بیدار می شوند)

دیگر فرصت از دست رفته مگراینکه آن شخص باقیات صالحاتی بجا گذاشته باشد یا اینکه بازماندگان چیزی برایش بفرستند. گناهی نیز از گناهانش کم نمی شود، مگر آنکه اثر اعمال صالح خودش در دنیا هنوز باقی باشد و بتواند کفاره گناهی را تحمل کند یا آنکه کسی برایش استغفار و طلب بخشش نماید. بنابراین عالم قبر همواره با عذاب حسرت عجین است. حسرت باور نکردن و ایمان نیاوردن. حسرت فرصت های از دست رفته، حسرت اعمال به ریا آلوده شده.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:

قبر هر روز ۵ مرتبه انسان را صدا میزند،

۱- من خانه فقر هستم با خودتان گنج بیاورید.

۲- من خانه ترس هستم با خودتان أنیس بیاورید.

۳- من خانه مارها و عقرب ها هستم با خودتان پادزهر بیاورید.

۴- من خانه تاریکی ها هستم با خودتان روشنایی بیاورید.

۵- خانه ریگ ها و خاک ها هستم با خودتان فرش بیاورید.

گنج : لا اله إلا الله

انیس : تلاوت قرآن

پادزهر : صدقه ، خیرات

چراغ : نماز نمازشب

فرش : عمل صالح


منبع : افکار نیوز
فرهنگ نیوزلینک منبع

مطلب وقتی قبر هر روز 5 مرتبه انسان را صدا میزند در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

هواوی ادعا کرد سال‌ها قبل از آیفون X در فکر تولید صفحه نمایش‌های برش خورده بوده است!

نویسنده : نویسنده شنبه 1 اردیبهشت 1397 10:01 ق.ظ  •   


جدید‌ترین ویژگی پرچم‌داران شرکت هواوی وجود صفحه نمایش برش خورده در بالا و مرکز گوشی است. اما اکنون ادعایی جدید مطرح شده و شنیده‌های جدید حاکی از آن است که این شرکت چینی از چندین سال پیش در فکر تولید صفحه نمایش برش خورده بوده است.

لی‌چانگ‌ژو مدیر اجرایی شرکت هواوی طی سخنرانی خود در کنفرانس تجزیه و تحلیل جهانی هواوی (HAS 2018) اعلام کرد که در چند سال اخیر در مورد به کارگیری طرح صفحه نمایش برش خورده، بحث‌های بسیاری در شرکت انجام شده بود. به گفته او، ایده اولیه استفاده از این قابلیت در گوشی‌های هوشمند به سه تا چهار سال قبل از زمان راه‌اندازی گوشی هواوی P20 کنونی برمی‌گردد. اما بعد از بحث و بررسی‌های فراوان شرکت تصمیم گرفت که این ایده را به طور کامل کنار بگذارد و دیگر در مورد آن صحبتی نکند.

به نظر آقای چانگ‌ژو این تصمیم محافظه‌کارانه و محتاطانه شرکت، با توجه به اینکه در آن زمان استفاده از صفحه نمایش‌های با نسبت ابعادی ۹: ۱۶ سنتی در بازار به عنوان یک قابلیت اصلی شناخته می‌شد، کاری درست به نظر می‌رسید. به علاوه او اضافه کرد که با توجه به سلیقه مصرف کننده چینی که به وجود تقارن در طراحی به عنوان یک نقطه مثبت نگاه می‌کند، صفحه نمایش برش خورده با فرهنگ چینی تناسب نداشت.

با وجود این مدیران شرکت متفق‌القول هستند که در آینده نباید چنین تصمیماتی گرفته شود و باید افق نگاه خود را وسیع‌تر نمایند که همین امر نشان از پیشرفت روبه جلو شرکت هواوی با هدف بدست گرفتن رهبری صنعت گوشی‌های هوشمند دارد. در این رابطه حتی آقای چانگ‌ژو برای مثال به گوشی هواوی P20 Pro دارای ویژگی طیف‌رنگی متغییر که به اسم گرگ‌و میش (Twilight) نام‌گذاری شده است، اشاره کرد و ابراز داشت که بسیاری از مهندسان از فروش چنین دستگاه منحصر به فرد و رنگارنگی به چشم تردید می‌نگریستند اما شرکت در نهایت تصمیم به تائید و تولید این طرح رنگی گرفت.

علاوه بر این دوربین سه‌گانه گوشی دیگر ویژگی بود که در گوشی هواوی P20 Pro بسیار مورد توجه قرار گرفته و یکی دیگر از تصمیمات جسورانه شرکت برای عرضه محصولات خلاقانه و آینده‌نگرانه بود. در واقع شرکت انتظار دارد که در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ میلیون عدد از این گوشی‌های پرچم‌دار جدیدش را به فروش برساند. در ادامه نیز آقای چانگ‌ژو، با ستایش شرکت اپل از تصمیم آنها برای استفاده از گوشی‌هایی با صفحه نمایش برش خورده، حمایت کرد و عملی شدن این ایده را گامی مهم برای رسیدن به هدف طراحی و ساخت گوشی‌های هوشمند دارای قابی بدون حاشیه دانست.لینک منبع

مطلب هواوی ادعا کرد سال‌ها قبل از آیفون X در فکر تولید صفحه نمایش‌های برش خورده بوده است! در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

قابلیت های امنیتی جدید در گلکسی اس 9

نویسنده : نویسنده دوشنبه 7 اسفند 1396 12:12 ق.ظ  •   


قابلیت های امنیتی جدید در گلکسی اس 9

خبرگزاری آریا – سامسونگ امروز بعد از مدت ها انتظار از گلکسی اس 9 و مدل پلاس آن رونمایی کرد تا سری گلکسی پرچمدارهایی تازه داشته باشند. جدای از افزایش صرف توان پردازشی روی کاغذ، این موبایل قابلیت های سرگرمی و امنیتی جدیدی را به ارمغان آورده که مهم ترین آن ترکیب فناورهای امنیتی به روشی هوشمندانه است.
سامسونگ یکی از کمپانی های پیشرو در عرصه ارائه راهکارهای امنیتی موبایل های هوشمند است و سال گذشته علاوه بر سنسور اثر انگشت، فناوری های اسکنر عنبیه و شناسایی چهره را نیز در محصولات خود به کار برده بود.
با تمام این تفاسیر اسکنر عنبیه در مکان های با نور کم و سیستم شناسایی چهره در مناظر با نور شدید کارایی مطلوبی نداشتند. کمپانی کره ای با هدف رفع این مشکل در سری گلکسی اس 9 این دو راهکار را در قالب « اسکن هوشمند» با هم ترکیب کرده تا هویت کاربر به صورت ایمن و کارآمد تائید شود.
به گفته سامسونگ سری جدید قابلیت اثر انگشت انحصاری (Dedicated Fingerprint) را برای اولین بار معرفی می‌کند که به کاربر امکان می‌دهد برای دسترسی به پوشه امن (Secure Folder) خود، از اثر انگشتی متفاوت از اثر انگشت باز کردن گوشی استفاده کند.لینک منبع

مطلب قابلیت های امنیتی جدید در گلکسی اس 9 در سایت مفیدستان.آخرین ویرایش: - -

5 ورزش‌ عجیب مغز که شما را باهوش‌تر می‌کند!

نویسنده : نویسنده چهارشنبه 6 دی 1396 02:59 ب.ظ  •   


به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرآنلاین، این چالش ها عجیب اما بسیار کارآمد هستند؛

١- با دست مخالف مسواک بزنید، به این ترتیب از نیمکره دیگر مغزتان هم استفاده کرده اید.

٢- محل فعالیت هایتان را تغییر بدهید؛ مثلا برای پیاده روی به منطقه جدیدی بروید، حتی برنامه تلویزیونی جدیدی را تماشا کنید یا برنامه کودک نگاه کنید.

٣- صندلی همیشگی تان را پشت میز غذاخوری تغییر بدهید؛ اگر همیشه روی یک مبل مینشینید وقت آن رسیده که جایتان را عوض کنید.

٤- هیپوکامپ قسمتی از مغز است که حافظه را پردازش میکند و بخصوص با بوها، صداها و مناظر که نقشه های ذهنی شما را شکل می دهند در ارتباط است. بنابراین وقتی با ماشین رفت و آمد میکنید پنجره ها را باز بگذارید تا خیلی بهتر بوها، صداها و مناظر را شناسایی کنید.

۵- شکل کتاب خواندن خود را تغییر بدهید؛ وقتی کتابی را با صدای بلند بخوانید یا به خواندن دیگری گوش بدهید نسبت به زمانیکه در سکوت کتاب میخونید، مغز شما جریان جدیدی را تجربه میکند.لینک منبع

مطلب 5 ورزش‌ عجیب مغز که شما را باهوش‌تر می‌کند! در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :5 ورزش‌ عجیب مغز که شما را باهوش‌تر می‌کند!
http://mofidestan.ir/5-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c/

آخرین ویرایش: - -

رفع ابهام از نرخ های جدید اینترنت

نویسنده : نویسنده شنبه 11 آذر 1396 04:31 ب.ظ  •   


رفع ابهامات نرخهای جدید اینترنت

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.لینک منبع

مطلب رفع ابهام از نرخ های جدید اینترنت در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :رفع ابهام از نرخ های جدید اینترنت
http://mofidestan.ir/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/

آخرین ویرایش: - -

ایسوس، برند برتر بین المللی سال ۲۰۱۷

نویسنده : نویسنده یکشنبه 5 آذر 1396 12:56 ب.ظ  •   


وبسایت سخت افزار: کمپانی ایسوس برای پنجمین سال متوالی به عنوان برند برتر بین المللی انتخاب شد. این گزینش که بدست Interbrand از بین برندهای تایوانی صورت گرفته است، ایسوس را به عنوان برتر برگزیده و نشان 2017 Taiwan Global Brands Survey را به این برند اهدا کرد. تخمین زده می شود که نام تجاری این شرکت دارای ارزش 1.678 میلیارد دلار (دلار آمریکا) است. بررسی سالانه Taiwan Global Brands Survey به عنوان یک شاخص کلیدی در نشان دادن اهمیت برندهای تایوانی در بازارهای جهانی شناخته شده است. ایسوس و دیگر برندهای تایوانی که در لیست 20 برند برتر این بخش قرار گرفته بودند، در مراسم اهدای جوایز Best Taiwan Global Brands Awards 2017 شرکت کردند. شایان ذکر است که این مراسم توسط وزارت امور اقتصادی تایوان برگزار شده بود.

ایسوس، برند برتر بین المللی سال ۲۰۱۷

آقای Rex Lee مدیری فروش و بازاریابی ASUS، نماینده ی این شرکت برای دریافت این جایزه بود. آقای Rex Lee گفت: ما افتخار می کنیم که برای یک سال دیگر و پنجمین سال متوالی موفق به کسب نشان برند با ارزش تایوان شده ایم. این مسئله نشان دهنده ی تعهده ایسوس به ارائه بالاترین سطح نوآوری و برتری است. همچنین Forbes برند ایسوس را به عنوان یکی از برترین شرکت های جهان در زمینه های صداقت، رفتار اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و عملکرد محصولات معرفی کرده است. افزون بر آن، ASUS یکی از برندهای برتر در زمینه دریافت جوایز گوناگون، از جمله 15 نشان iF Design، نه جایزه Red Dot، پانزده نشان Good Design و 44 جایزه نشان برتر تایوان است. این جوایز تعهد ASUS را برای طراحی برتر و تعهد به ایجاد محصولاتی که بیش از انتظارات کاربران است، تایید می کند. در سال جاری، ایسوس موفق به ارائه دو مقوله مهم با ASUS Zenbo شد؛ نخستین طراحی ربات خانگی برای ارائه کمک و سرگرمی و همراهی با تمام اعضای منزل. در ماه ژانویه، ایسوس فروش Zenbo را در تایوان آغاز کرده و اخیرا فروش این ربات در چین نیز آغاز شده است.

ایسوس، برند برتر بین المللی سال ۲۰۱۷

در جریان نمایشگاه Computex 2017، ربات Zenbo موفق به کسب جایزه ی بهترین انتخاب سال شد که این موفقیت یک افتخار بزرگ در کارنامه این محصول و ایسوس است. در اقدامی دیگر، ایسوس گوشی موبایل ZenFone 4 را به بازار معرفی کرد؛ نخستین سری گوشی های هوشمند که در تمامی مدل ها به دوربین دوگانه مجهز هستند. این محصولات دارای ویژگی های اضافی در زمینه های عکاسی، از جمله عملکرد بالا در محیط های کم نور و فناوری اختصاصی ASUS SuperPixel که گزینه های خلاقانه ی متعددی را به کاربران ارائه کرده تا دیدگاه های شخصی خود را در قالب تصویر اعمال نمایند.

ایسوس علاقه ی خود به حمایت از تیم های بازی را با پشتیبانی از تیم های Ninja in Pyjamas و SK Telecom T1 و همچنین برپایی مسابقات ROG Masters با جوایز سالانه 500 هزار دلار به نمایش گذاشت. دامنه اقدامات ROG در این زمینه با همکاری با هتل های زنجیره ای تایوان ادامه یافت؛ ایسوس نخستین هتل گیمینگ جهان را نیز راه اندازی نمود. این هتل به طور کامل با بهترین تجهیزات ROG در یک محیط خیره کننده و تیزهوشانه طراحی شده است. این کمپانی با هدف تقویت نقش خود از شهروندی، توسعه یک پارادایم مشارکت اجتماعی حرفه ای را برای کاهش اثرات زیست محیطی، نوآوری در راه حل های فناوری سبز، مدیریت زنجیره تامین جهانی مسئولانه، حفظ حقوق کارگران و سرمایه گذاری بیشتر در جوامع نوظهور، ادامه داده است. از جمله دستاوردهای ایسوس در این زمینه، دریافت نشان توسعه دهنده CSR از سوی Taiwan Executive Yuan است. ASUS همچنان متعهد است که وضعیت موجود را به چالش بکشد و بر موفقیت های خود در سال 2017 تاکید می کند. ایسوس همواره به دنبال ارائه بهترین سبک زندگی دیجیتالی برای همه است.

ناگفته نماند که ایسوس در حال حاضر بزگترین برند تولید کننده مادربورد است و در رده بندی کارت گرافیک و نمایشگرهای گیمینگ نیز برای چندمین سال متوالی بیشترین میزان فروش و تولید را به خود اختصاص داده است.لینک منبع

مطلب ایسوس، برند برتر بین المللی سال ۲۰۱۷ در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :ایسوس، برند برتر بین المللی سال ۲۰۱۷
http://mofidestan.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7/

آخرین ویرایش: - -

سوپ میگو و سبزیجات، لذیذ و پرخاصیت

نویسنده : نویسنده سه شنبه 2 آبان 1396 09:49 ق.ظ  •   


امروز با ما همراه باشید تا شما را با روش پخت سوپ میگو و سبزیجات آشنا کنیم. این سوپ، طعمی متفاوت داشته و بسیار پرخاصیت است. برای آشنایی با روش تهیه و مواد اولیه‌ی این سوپ خوشمزه، با ما همراه باشید.

سوپ میگو و سبزیجات، لذیذ و پرخاصیت

اختصاصی تابناک باتو؛ امروز با ما همراه باشید تا شما را با روش پخت سوپ میگو و سبزیجات آشنا کنیم. این سوپ، طعمی متفاوت داشته و بسیار پرخاصیت است. برای آشنایی با روش تهیه و مواد اولیه‌ی این سوپ خوشمزه، با ما همراه باشید.
سوپ میگو و سبزیجات، لذیذ و پرخاصیت

مواد لازم:

میگوی پاک شده و آب پز شده: 450 گرم

سیر رنده شده: 2 حبه

رب گوجه فرنگی: 2 قاشق غذاخوری

روغن: 2 قاشق غذاخوری

نمک: 1 قاشق چایخوری

هویج خرد شده: 2 عدد متوسط

سیب زمینی خرد شده: 2 عدد متوسط

فلفل دلمه‌ی قرمز رنگ خرد شده: نصف پیمانه

پیاز خرد شده: 1 عدد متوسط

کرفس خرد شده: 1 ساقه

فلفل سیاه: 1 قاشق چایخوری

آب: به میزان لازم

طرز تهیه:

ظرف مناسبی را روی حرارت قرار داده و روغن را داخل آن می‌ریزیم.

پیاز خرد شده را تفت می‌دهیم و وقتی کمی طلایی رنگ شد، سیر را به آن اضافه می‌کنیم. سپس هویج، سیب زمینی، فلفل دلمه و کرفس خرد شده را به مخلوط پیاز و سیر اضافه کرده و تفت می‌دهیم.

به مقداری که روی مواد پوشانده شود، به آن آب اضافه می‌کنیم. وقتی آب شروع به جوشیدن کرد، رب گوجه را به همراه نمک و فلفل به سوپ اضافه می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا جا بیفتد.

در پایان، میگو را به سوپ افزوده و پنج دقیقه صبر می‌کنیم تا میگو طعم مواد سوپ را به خود بگیرد. حرارت را خاموش می‌کنیم و سوپ را در ظرف مناسبی ریخته و سرو می‌کنیم.

ترجمه و تنظیم: تابناک باتو

منبع: justfoodلینک منبع

مطلب سوپ میگو و سبزیجات، لذیذ و پرخاصیت در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :سوپ میگو و سبزیجات، لذیذ و پرخاصیت
http://mofidestan.ir/%d8%b3%d9%88%d9%be-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%84%d8%b0%db%8c%d8%b0-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa/

آخرین ویرایش: - -

با دیدن این علایم باید به ایدز شک کرد

نویسنده : نویسنده دوشنبه 10 مهر 1396 08:48 ق.ظ  •   


با دیدن این علایم باید به ایدز شک کرد

خبرگزاری آریا –
ایدز, بیماری ایدز, علائم بیماری ایدز
با دیدن این علایم باید به ایدز شک کرد
«بیماری ایدز سه مرحله دارد؛ مرحله اول زمانی است که ویروس وارد بدن می ‏شود، فرد را مبتلا می‏ کند و عفونت حادی نشان می‏ دهد. پس از حدود چند هفته بیماری وارد مرحله نهفتگی می‏ شود. در مرحله نهفتگی بیمار یا حتی جامعه پزشکی از وجود ویروس در بدن خبر ندارند. این دوره، «دوره انتقال» نام دارد و اگر بیماری بتواند علائم هشداردهنده بیماری خود را جدی بگیرد و به پزشک مراجعه کند، با آزمایش‏ هایی که درخواست می‌شود، بیماری شناسایی می‏شود و تحت‌درمان قرار می‏ گیرد. خوشبختانه درمان‏هایی که امروزه برای بیماران مبتلا به ایدز وجود دارد، می‏تواند سالیان سال بیمار را زنده و سالم نگه‌دارد.»
اینها را دکتر منصوریان، دندان‌پزشک، متخصص بیماری‏های دهان و فک و صورت درباره علائم هشداردهنده دهانی بیماری ایدز می‏ گوید.
با دیدن چه علائمی در دهان باید به اچ‌آی‌وی/ ایدز شک کرد؟
همانطور که می ‏دانید بیماری ایدز سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می‌دهد و آن را تضعیف می‏ کند. در واقع وقتی ویروس ایدز وارد بدن می ‏شود به سلول‏هایی که مسئول دفاع بدن هستند حمله می‏ کند و آنها را از بین می‏ برد. در نتیجه بدن به‌تدریج در برابر عوامل بیماری‏زا ضعیف می‏ شود و علائم بیماری در فرد بروز می‌کند. در دهان هم این اتفاق می‏ افتد. هر چند ممکن است با از بین رفتن تعدادی از سلول‏های دفاعی، بدن هیچ واکنش خاصی نشان ندهد و بیمار هم متوجه ابتلا به عفونت نباشد، اما وقتی تعداد بیشتری از سلول‏های دفاعی از بین می‏روند، برخی علائم در بدن ظاهر می شوند که ممکن است بسیار مشکوک و مبهم باشند.
البته علامت‏‏هایی هم در دهان بروز می‏ کنند. یکی از این علائم ظاهر شدن آفت‏هاست. البته آفت بیماری شایعی است و بسیاری از افراد در اثر استرس‏های روزانه به آن مبتلا می‌شوند اما وقتی آفت متعدد و چند بار در دهان ایجاد شود و دوره‏ های آن 6-5 یا 7 بار در ماه تکرار شود، اعمال فیزیولوژیک فرد را تحت‌تاثیر قرار دهد و با هیچ روشی نتوان آن را کنترل کرد، می‏ تواند علامت هشداردهنده بیماری ایدز باشد. در این صورت دندان‌پزشک بیمار را برای انجام برخی آزمایش‏های تکمیلی ارجاع خواهد داد تا علت بروز آفت‏های متعدد و مکرر پیدا شود. علت‏‏های متعددی باعث بروز این مشکل می‏ شود که یکی از آنها نقص سیستم ایمنی بدن است. توجه داشته باشید که از لحاظ ظاهری آفت‏های ناشی از نقص سیستم ایمنی کاملا شبیه آفت‏‏های معمولی هستند. تنها تفاوتشان مدت زمان طولانی بروزشان است که با هیچ روشی هم درمان نمی‏ شوند در حالی که آفت‏های معمولی بعد از چند روز کاملا از بین می ‏روند.
به جز آفت چه علائم دیگری وجود دارد؟
در اثر کاهش مقاومت سیستم دفاعی بدن ممکن است بیماری‏های قارچی در دهان ایجاد شوند. البته این بیماری هم نسبتا شایع است و افراد زیادی به‌خصوص کسانی که دندان مصنوعی دارند، افرادی که به هر دلیلی سیستم ایمنی بدنشان ضعیف شده است، افرادی که داروهای مختلفی مصرف می‏ کنند و… به آن مبتلا می ‏شوند اما اگر بیماری قارچی یا کاندیدیازیس مدت زمان طولانی در دهان بیمار باقی بماند و درمان‏های ضدقارچ مفید نباشند، دندان‌پزشک یا پزشک باید به بیماری‏هایی که می‏تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند، شک کند و درخواست آزمایش‏های تکمیلی‏ بدهد یا بیمار را به مراکز تخصصی‏ تر ارجاع دهد بنابراین به همه مردم توصیه می‏کنم در صورتی که در دهانشان ضایعات قرمز یا سفیدرنگی مشاهده کردند که با سوزش یا بدمزه شدن دهان همراه بود و مدت زمان زیادی طول کشید و درمان نشد، حتما برای بررسی علت به دندان‌پزشک مراجعه کنند.
آیا تبخال هم می ‏تواند یک علامت هشداردهنده باشد؟
تبخال هم یک بیماری ویروسی است اما انواع مختلف و خاصی دارد. نوعی از تبخال داخل دهان ایجاد می‏ شود و لثه را درگیر می‏ کند و باعث قرمزی و درد لثه می‏ شود. نوع دیگری از تبخال که به آن نوع عودکننده می‌گویند هم روی لب ایجاد می ‏شود و بسیاری از افراد به آن مبتلا می‏ شوند. این تبخال‏ها معمولا خیلی مهم نیستند و پس از مدت کوتاهی از بین می‏روند اما اگر تبخال داخل دهانی‌ای که با هیچ داروی ضدویروسی کنترل نشود، مدت زمان طولانی در دهان بماند و بیمار مکرر به آن مبتلا شود، می‌تواند نشانه این باشد که سیستم ایمنی بدن دچار مشکل شده است و پزشک باید با آزمایش‏هایی بررسی کند که آیا این مشکل از نقص سیستم ایمنی ناشی از بیماری‏هاست یا تهاجم ویروس اچ‌آی‌وی.
خونریزی از لثه‏ ها چطور؟
بیماری‏های لثه هم می‌توانند هشداردهنده باشند ولی برخی بیماری‏های لثه بسیار شایع‌اند و حدود 70 تا 80 درصد افراد جامعه به دلیل رعایت نکردن بهداشت و… به آنها مبتلا هستند؛ مثل خونریزی لثه‏ ها هنگام مسواک زدن، اما وقتی در سنین خاصی دندان‏های فرد به طورکلی یا در حد چند دندان همزمان با هم لق ‏شوند، لثه‏ ها بی‏ جهت و مکرر خونریزی ‏کنند یا قرمز باشند، باید این موضوع را جدی گرفت و به دندان‌پزشک مراجعه کرد.
علائم حتمی بیماری ایدز در دهان کدام‏ها هستند؟
با سرکوب سیستم ایمنی، علائم به‌تدریج در سرتاسر بدن ظاهر می‏شوند که دهان هم یکی از آنهاست. در این مرحله ضایعات سفیدرنگی در کناره ‏های دوطرف زبان به‌وجود می‏ آید. این ضایعات ارتباط بیشتری با بیماری ایدز دارند اما می‏توانند به دلایل دیگری هم ایجاد شوند بنابراین نمی‏توان قبل از مشاهده نتیجه آزمایش به طور قطع گفت وجود این ضایعات حتما دلیل ابتلا به بیماری ایدز است.
منبع :
هفته نامه سلامت
سیمرغ
لینک منبع

مطلب با دیدن این علایم باید به ایدز شک کرد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :با دیدن این علایم باید به ایدز شک کرد
http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b2-%d8%b4%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af-2/

آخرین ویرایش: - -

چه زمان هایی نباید آب نوشید؟

نویسنده : نویسنده سه شنبه 4 مهر 1396 12:48 ب.ظ  •   چه زمان هایی نباید آب نوشید؟

اتاق خبر 24:

اما آب رسانی به بدن همراه با برخی از اشتباهات است که شاید از آنها کاملا بی اطلاع باشیم.

در اینجا رایج ترین اشتباهات هنگام آب رسانی به بدن را دنبال کنید:

پرهیز از نوشیدن آب قبل از ورزش: حتی اگر در طول ورزش به میزان کافی آب بنوشید، ولی از مصرف آب قبل از ورزش خودداری کنید، باز هم ممکن است دچار عوارض کم آبی بدن از جمله سردرد شوید. پس حتما نیم ساعت قبل از انجام هر گونه فعالیت بدنی، آب بنوشید.

حتما باید روزانه ۸ لیوان آب نوشید: قرار نیست تمام افراد روزانه به طور مشخص به ۸ لیوان آب نیاز داشته باشند. این میزان بستگی به اندازه بدن، وزن، میزان فعالیت بدنی، میزان مایعاتی که در غذاها وجود دارند و محیط زندگی دارد. اگر شما در محیط خشک زندگی می کنید یا میزان فعالیت بدنی تان زیاد است، نسبت به سایر افراد، حتی به بیشتر از ۸ لیوان آب نیاز دارید.

عدم نوشیدن چای یا قهوه: از آنجا که چای و قهوه مدر هستند و خاصیت افزایش ادرار دارند، تصور برخی این است که منجر به کم آبی بدن می شوند. اما به هر حال این نوشیدنی ها تا حدی می توانند میزان مایعات مورد نیاز بدن را تامین کنند. در واقع نوشیدن چای یا قهوه، از اصلا ننوشیدن آنها بهتر است و حداقل تا حدی از کم آبی بدن جلوگیری می کند.

هرچقدر آب بنوشیم برایمان بهتر است: فراموش نکنید که زیاده روی در مصرف آب بار کلیه ها را بیشتر کرده و باعث تورم سلول ها می شود. در این حالت فرد دچار گیجی، پف کردگی و در خطرناک ترین حالت، مرگ خواهد شد. زمانی اقدام به نوشیدن آب کنید که تشنه هستید. از سر کشیدن مداوم آب اجتناب کنید. با توجه به کالج پزشکی ورزشی آمریکا، حداکثر نرخی که در آن بدن می‌تواند مایع را جذب کند، حدود ۶۰۰ میلی لیتر در ساعت است. حداکثر نرخی که در آن بدن می‌تواند مایع را دفع کند، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی لیتر در ساعت است. به عبارت دیگر، ورزشکاران باید در هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ورزش، ۴ تا ۸ اونس مایعات بنوشند.

در حالت بی تحرکی نیازی به نوشیدن آب نیست: حتی در حالت نشسته بر روی مبل و پشت میز نشینی هم نیاز به نوشیدن مایعات است و نباید آن ره به زمان ورزش و باشگاه محدود کرد. حتی بهتر است یک یادداشت جلوی چشم خود قرار دهید و تا نوشیدن آب به شما یادآوری شود. از اپلیکیشن هایی استفاده کنید که با صدای زنگ نوشیدن آب را به شما یادآوری می کنند.

منبع: آوای سلامتلینک منبع

مطلب چه زمان هایی نباید آب نوشید؟ در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :چه زمان هایی نباید آب نوشید؟
http://mofidestan.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%9f/

آخرین ویرایش: - -

هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر

نویسنده : نویسنده سه شنبه 21 شهریور 1396 09:09 ق.ظ  •   

هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر

 

این استخر شیشه ای که در طبقه چهلم این برج معلق است توهم ترسناک و شوکه کننده این را ایجاد می کند که روی هوا راه می روید.

مسکن های لوکس همواره به دنبال رقابت برای ایجاد بهترین و نوآورانه ترین امکانات برای ارائه به ساکنان خود هستند. اما برج Market Square در هوستون در تگزاس استخری دارد که نه فقط برای بیماران قلبی بلکه برای همه ترسناک و هیجان انگیز است.

این استخر شیشه ای که در طبقه چهلم این برج معلق است توهم ترسناک و شوکه کننده این را ایجاد می کند که روی هوا راه می روید. اگر ترس از ارتفاع دارید این استخر می تواند برایتان بسیار خطرناک باشد اما اگر طالب هیجان هستید می توانید از شنا در آن لذت ببرید. این استخر در ارتفاع 150 متری قرار دارد اما خوشبختانه این مجتمع مسکونی برای کسانی که ترس از ارتفاع دارند یک استخر معمولی تر در تراس طبقه چهارم دارد.

هیجان انگیزترین استخر دنیا

استخر ترسناک و هیجان انگیز

هیجان انگیزترین استخر دنیا

هیجان انگیزترین استخر دنیا

هیجان انگیزترین استخر دنیا

هیجان انگیزترین استخر دنیا

برترین ها

 

The post هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :هیجان انگیزترین استخر دنیا در طبقه چهلم +تصاویر
http://www.jazzaab.net/%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84.html

آخرین ویرایش: - -

آپدیت جدید بازی زولا منتشر شد

نویسنده : نویسنده شنبه 11 شهریور 1396 09:09 ب.ظ  •   


آپدیت جدید بازی زولا منتشر شد

خبرگزاری آریا – آپدیت جدید بازی زولا منتشر شد. قرار است تا این آپدیت امکانات و آیتم هایی را به بازی اضافه کند که پیش از این توسط کاربران این عنوان درخواست شده بود.
از جمله تغییرات این بروزرسانی، بازگشت بخش آرنا به بازی است. در این مد بازیکنان به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت می کنند تا سرانجام برنده مسابقه مشخص شود.
این بخش شامل رقابت های حذفی نیز شده که در آن برندگان مسابقات، به مراحل بالاتر صعود کرده و در نهایت پاداش دریافت خواهند کرد.
استودیو سورنا گیمز، دسته کارت های جدیدی را نیز به این بازی اضافه کرده است:
دسته کارت ویژه مسلسل ها (تنها کارت های طلایی برای سلاح های دوربین دار)دسته کارت ویژه دوربین دار ( تنها کارت های مخصوص مسلسل ها)کارت مسلسل ها (کارت های برنزی تنها برای سلاح های دوربین دار)کارت دوربین دار ( کارت های برنزی مخصوص مسلسل ها)کارت پلاتینی ( کارت های نادر و کم یاب، شان برنده شدن کارتهای افسانه ای)اضافه شدن پوسته های جدید به بازی:همچنین در این بروزرسانی، سیستم هوشمند ضد تقلب به بازی اضافه شده تا از فعالیت بازیکنانی که از ابزارهای غیرمجاز درون بازی استفاده می کنند، جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که امکان همکاری گیم نت ها و کافی نت ها با این بازی، در این بروزرسانی فعال شده است. در این طرح، گیم نت هایی که مشتاق به همکاری با این مجموعه باشند، از تخفیف بیست درصدی در فروش کدهای بازی بهره خواهند برد.لینک منبع

مطلب آپدیت جدید بازی زولا منتشر شد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :آپدیت جدید بازی زولا منتشر شد
http://mofidestan.ir/2017/09/02/%d8%a2%d9%be%d8%af%d9%8a%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%b2%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/

آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2